Przyjmowanie skarg i wniosków

Sposób wnoszenia skarg oraz wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie pocztą na adres "Poradnia Rodzinna w Skoczowie" sp. z o.o. Bielska 45A, 43-430 Skoczów,
  • pisemnie osobiście - wniosek można złożyć do odpowiednio oznaczonej skrzynki pocztowej znajdującej się w przedsionku poradni,
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@poradniarodzinna.skoczow.pl
  • ustnie w rejestracji lub osobiście u kierownika placówki.

Kierownik Poradni przyjmuje w sprawie ewentualnych skarg w środy w godzinach od 13:40-14:00.

Inne instytucje i urzędy, do których może złożyć skargę.

  1. Rzecznik Praw Pacjenta - strona Rzecznika - http://www.rpp.gov.pl/. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Płocka 11/13 01-231 Warszawa, adres mailowy: kancelaria@rpp.gov.pl, fax: (22) 506 50 64
  2. Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590 (czynna całą dobę)
  3. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej - w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej. Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: Katarzyna Kubsik e-mail: rzecznik@bil.bielsko.pl Telefon: 33 812-48-50, godziny urzędowania: poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00.
  4. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 28 /II piętro/
  5. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej- Halina Boślak Dyżury w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 13.00–14.00
  6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych - w zakresie naruszenia przepisów RODO. Strona internetowa: www.uodo.gov.pl. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00– 13.00