Poradnia Rodzinna w Skoczowie

Budynek poradni w Skoczowie

 

Poradnia Rodzinna w Skoczowie sp. z o.o. jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 307900 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu zaplanowaliśmy działania szkoleniowe, zmiany organizacyjne w placówce oraz inwestycję w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia, w tym wyposażenie, które przyczynią się do zwiększenia jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych osób ze szczególnymi potrzebami, odpowiadających na potrzeby społeczne. Działaniem w obszarze komunikacji w systemie ochrony zdrowia związanych z dostosowaniem POZ Poradnia Rodzinna do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami będzie uczestnictwo personelu przychodni w szkoleniach i warsztatach w zakresie poszerzenia kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz budowania zespołu przyjaznego osobom ze szczególnymi potrzebami, szkolenie teoretyczne oraz szkolenie z kompetencji cyfrowych.

Ponadto inwestycja wyposażyła w specjalistyczny sprzęt medyczny w gabinetach lekarskich niezbędny dla badań osób ze szczególnymi potrzebami, oraz w sprzęt medyczny niezbędny do właściwych wizyt domowych, realizowanych w dużej liczbie na terenie wiejskim, jak również inwestycje budowlane w celu dostosowania obiektu POZ Poradnia Rodzinna do możliwości w pełni samodzielnego korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, dopełni kompleksowe zmiany wprowadzane w POZ Poradnia Rodzinna w celu maksymalnego dostosowania POZ do przyjaznej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Loga: Fundusze Europejskie, flaga Polski, Ministerstwo Zdrowia oraz flaga Unii Europejskiej.