Cennik świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych 

Wykaz świadczeń:

 1. Porada lekarska udzielona pacjentowi nieubezpieczonemu w poradni - 130 zł
 2. Wizyta lekarska domowa udzielona pacjentowi nieubezpieczonemu - 200 zł
 3. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych - 50 zł
 4. Orzeczenie i zaświadczenie lekarskie wydawane na życzenie, jeżeli nie jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie jest wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie - 50 zł
 5. Sporządzane w języku polskim zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydawane na wniosek pacjenta zamierzającego podjąć pracę za granicą - 50 zł
 6. EKG - 25 zł
 7. EKG z opisem lekarza - 40 zł
 8. USG jamy brzusznej - 120 zł
 9. USG ślinianek, tarczycy, układu moczowego, węzłów chłonnych - 80 zł
 10. Spirometria - 100 zł
 11. Holter ciśnieniowy - 50 zł
 12. Iniekcja domięśniowa - 20 zł
 13. Iniekcja dożylna - 30 zł
 14. Pobranie materiału od pacjenta do badania laboratoryjnego (krew, wymaz) - 10 zł
 15. Wykonanie testu CRP; wykonanie testu na obecność paciorkowców - 15 zł
 16. Wykonanie testu Troponina - 20 zł
 17. Pomiar ciśnienia krwi; badanie poziomu cukru w krwi - 10 zł
 18. Analiza składu ciała - 30 zł
 19. Konsultacja w zakresie Naturalnego Planowania Rodziny:
  • pierwsza wizyta w cyklu zarejestrowana na godziny 8:00 - 14:00 - 200 zł,
  • pierwsza wizyta w cyklu zarejestrowana na godziny 14:00 - 8:00 - 230 zł,
  • kolejna wizyta w cyklu zarejestrowana na godziny 8:00 - 14:00 - 100 zł,
  • kolejna wizyta w cyklu zarejestrowana na godziny 14:00 - 8:00 - 115 zł
 20. Teleporada - konsultacja telefoniczna / e-mail - 80 zł
 21. Wizyta z podaniem leków dożylnie - 250 zł
 22. Wizyta na badanie USG - 80 zł
 23. Wizyta w gabinecie endokrynologicznym: pierwsza wizyta - 230 zł, kolejna wizyta - 200 zł
 24. Badania lekarskie kandydatów na kierowców do prawa jazdy (zaświadczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych) - 200 zł
 25. Usługa szkoleniowa z zakresu nauki Modelu Creighton - wizyta 150 zł