Pomoc w nagłych sytuacjach

Gdzie się zgłosić się po pomoc poza godzinami pracy przychodni?

W dni powszednie 18:00-8:00 oraz w weekendy oraz dni świąteczne pomoc w nagłych sytuacjach możemy uzyskać:

  • w nagłych zachorowaniach z zagrożeniem życia: Ratownictwo Medyczne - telefon 999 lub 112
  • w razie innych zachorowań wymagających konsultacji lekarskiej lub opieki pielęgniarskiej: nocna i świąteczna opieka zdrowotna:
  1. Skoczów ul. Krzywa 4, telefon: 338579550 (gminy: Skoczów, Brenna, Dębowiec, Chybie, Strumień)
  2. ZZOZ w Cieszynie ul. Bielska 4, telefon: 338525623, 664 909 638 (gminy: Cieszyn, Hażlach, Zebrzydowice, Goleszów)
  3. Wisła, ul.Dziechcinka 4, tel. 338579546

Pomoc udzielana w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej jest bezpłatna.

Świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

W nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej świadczenia są udzielane:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.