Badania 40+

Realistyczny obraz medycznego pracownika pobierającego krew od pacjenta. Pracownik medyczny nosi niebieskie rękawiczki i używa strzykawki do pobierania krwi. Ramię pacjenta spoczywa na żółtej tacy. Tło składa się z wyposażenia medycznego, w tym probówek i pudełka . Pracownik medyczny nosi białą kitel i zegarek.

Realizujemy badania profilaktyczne 40+

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania,  wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

W czasie pandemii dostępność do opieki medycznej i badań oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia była ograniczona, dlatego obecnie tak ważne jest, by ten czas zrekompensować i wykonać badania profilaktyczne. Wczesne wykrycie schorzeń to większa szansa na skuteczne leczenie. Warto z niej skorzystać!